Nasjonalgarden i Texas settes inn for å bistå likhus i El Paso med å håndtere koronadøde som hoper seg opp.