Flere kommuner i Troms fraråder reiser til Tromsø, etter denne ukens smitteutbrudd.