Selv om ledighetstallene er størst innenfor reiselivs- og transportbransjen, har antallet helt ledige personer minket med over 20 prosent fra januar.