Trusselen om en superliga utenfor fotballforbundenes kontroll har lenge hjemsøkt europeisk fotball. Nå blir det virkelighet, og lederne bak bruker store ord.