Håndballguttas veteran Bjarte Myrhol mintes de døde og etterlatte på 10-årsdagen for terroranslagene mot Oslo og Utøya.