Hva er dette?

Denne siden viser nyheter om emnet fra flere kilder. Du kan lese de nyeste temaene på hjemmesiden vår.


Regjeringen: 5-11-åringer får tilbud om vaksine
NRK
Foreldre og foresatte som ønsker det, får tilbud om å vaksinere sine barn som er mellom 5 og 11 år. Vaksinering er frivillig, og det gis ingen generell anbefaling om å vaksinere alle barn i denne aldersgruppen. – Barn blir svært sjelden alvorlig syke, og det er foreløpig begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som kan komme etter lang tid. Den individuelle nytten for de fleste barna er liten, og Folkehelseinstituttet (FHI) har ikke en anbefaling om at alle barn mellom 5 og 11 år skal vaksineres. De åpner imidlertid for at alle foreldre og foresatte får tilbud om vaksine til barna sine, men det vil være spesielt aktuelt for noen få grupper, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). FHI anbefaler at ungdommer i aldersgruppen 12-15 år kan få tilbud om dose to. Det er likevel ikke en generell anbefaling om å ta vaksine da den største nytten allerede foreligger med første dose og dose to kan gi noe økt risiko for hjertemuskelbetennelse. Per i dag har vi også begrenset kunnskap om andre sjeldne bivirkninger. Det vil likevel være et tilbud til dem som ønsker det. – Regjeringen følger Folkehelseinstituttets anbefaling når det kommer til vaksinering av barn og unge. Dette er et frivillig tilbud, og foreldre må avgjøre om de ønsker å vaksinere barnet sitt, sier Kjerkol. FHI foretok en spørreundersøkelse i uke 45 og 46 hos 500 foresatte til barn i aldersgruppen 5–11 år gjennom Norstat. 57 prosent svarte ja på spørsmålet om de ville vaksinere barna sine. 26 prosent av foreldrene svarte at de var usikre på om de ville vaksinere barna, og 17 prosent svarte at de ikke ville vaksinere barna sine.