Fleire søkarar enn i fjor
Fjordabladet Fleire søkarar enn i fjor
Tal frå folkehøgskulane i landet viser ei søknadsauke på 13 prosent samanlikna med i fjor. Ved Fjordane folkehøgskule er det også gode søknadstal med 50 elevar fleire enn i fjor på same tid.